skip to Main Content

2,5M bírság szabálytalan direkt marketing miatt

Augusztus 5-én hozta nyilvánosságra döntését a Finn Adatvédelmi Ombudsman Hivatala (Hatóság), miszerint 7.000 eurós bírságot szab ki az Independent Consulting Oy nevű cégre szabálytalan direkt marketing miatt. Hasonló ügyekben Európa szerte már több bírság született, korábban a spanyol és a brit hatóságok ügyeiről számoltunk be.

A Hatóság 2019 tavaszán kezdte meg a vizsgálatot 11 eset miatt, amikor a cég a GDPR előírásainak figyelmen kívül hagyásával kezelte az érintettek adatait. Az általuk küldött marketing sms-ek elsősorban tanfolyamokat reklámoztak.

A panaszok szerint az érintettek anélkül kapták az sms-eket a cégtől, hogy ahhoz korábban hozzájárulásukat adták volna. A vonatkozó finn jogszabály, a 917/2014 sz. rendelet alapján direkt marketing tartalmú üzenet csak olyan személyeknek küldhető, akik ehhez hozzájárulásukat adták, mely hozzájárulásnak egyébként önkéntesnek, konkrétnak, megfelelő tájékoztatáson alapulónak és egyértelműnek kell lennie [GDPR 4. cikk (11)].

Az érintettek kérték a cégtől a marketing tartalmú üzenetek küldésének, illetve kapcsolódó adataik kezelésének beszüntetését, azonban az nem tett eleget kéréseiknek. Ezzel akadályozta, hogy az érintettek gyakorolják a törléshez (ha feltételezzük, hogy volt jogszerű hozzájárulás) vagy tiltakozáshoz való jogukat (amennyiben jogos érdek volt a jogalap). Az Independent Consulting arra hivatkozott, hogy a marketing sms-eket cégeknek címezte, ezért a helyileg hatályos elektronikus kommunikációs szolgáltatásokról szóló törvény alapján nem volt szüksége az érintettek hozzájárulására. Az érintett telefonszámok ugyanis cégekhez tartozó előfizetések voltak, mely cégek az Independent Consulting ügyfélszegmenséhez tartoztak.

Az Ombudsman Hivatala szerint a direkt telefonos marketing megkezdése előtt a cég megvizsgálta az üzenet címzettjének pozícióját saját cégén belül, illetve azt, hogy a reklámozott kurzusok relevánsak-e az érintett munkájával kapcsolatban. Az adatkezelő természetes személyeknek címzett direkt marketing üzenetei ennél fogva nem tekinthetők a cégnek címzett üzenetnek, ezért az adatkezeléshez az érintettek hozzájárulása szükséges.

A Hatóság azt is megállapította, hogy több esetben a cég nem válaszolt az érintettek megkeresésére a GDPR-ban megállapított 1 hónapos határidőn belül. A cég továbbá nem rendelkezett olya belső eljárásrenddel az érintetti megkeresések kezelésére, mely biztosíthatta volna azok “hibátlan” intézését, amit a gyakorlat is igazolt.

A Hatóság 7.000 eurós bírságának kiszabásakor súlyosbító körülménynek tekintette a cég szándékosságát, rövid időn belüli sorozatosságát, illetve a cég Hatósággal szembeni közönyét és a helyesbítő intézkedések meghozatalának elmulasztását. Enyhítő körülményként vette figyelembe azonban, hogy az ügy nem járt az érintettek számára anyagi hátránnyal.

Ezzel egyidőben az Ombudsmani Hivatal felhívta az Independent Consulting figyelmét, hogy változtassa meg a direkt marketinggel kapcsolatos gyakorlatát oly módon, hogy az a GDPR-nak megfeleljen.

Back To Top