skip to Main Content

Csehország: Bírság kéretlen marketing üzenetekért

A prágai bíróság 2020. április 7-én hozott határozatában 80 000 CZK (3000 euró) bírságot állapított meg marketing üzenetek kéretlen terjesztéséért és a címzettek személyes adatainak hozzájárulás hiányában történő kezeléséért.

A határozat rámutat arra, hogy a társaság nem tett eleget a nemzeti jogszabályban foglalt kötelezettségének, mivel többször (összesen 14 esetben) is hozzájárulás nélkül küldött marketing tartalmú elektronikus üzeneteket természetes személyeknek. A cseh szabályozás az elektronikus marketing üzenetek küldésével kapcsolatban megegyezik a magyarral, mely szerint kizárólag előzetes hozzájárulás alapján lehet ilyen üzemeteket küldeni (Grt. 6. § (1) bekezdés).

A megbírságolt cég az ügyfeleinek nyújtott teljeskörű marketing szolgáltatásokat, mely során ő határozta meg (részben) az adatkezelés célját és eszközét, és ez a DPA álláspontja szerint adatkezelővé tette. A cég szerződés alapján szabadon állította össze és hajtotta végre az ügyfelei marketing stratégiáját, mely során teljes önállósággal járhattak el.

Sajnos a határozat csak csehül érhető el.

Korábban Magyarországon a követeléskezeléssel foglalkozó cégek körében is az volt az általános álláspont, hogy adatfeldolgozóként járnak el, azonban a NAIH az elmúlt években több állásfoglalásában is levezette, hogy a követeléskezelőket önálló adatkezelőnek tekinti. Ennek elsődleges oka, hogy a követelés behajtása során általában olyan önállósággal járnak el, mely lehetővé teszi, hogy ők határozzák meg az adatkezelés eszközeit és célját. Ha egy hitelező a követeléskezelőnek csak olyan utasítást ad, hogy az „hajtsa be”, de a konkrétumokat nem határozza meg, akkor a követeléskezelő (is) adatkezelőként fog eljárni. Hasonló logika alapján juthatott a cseh hatóság is arra, hogy bizonyos önállóság felett a reklámcégek is már adatkezelők, különös tekintettel az online térben a marketinghez szükséges személyesadat-kezelésekre.

Magyarországon is bevett gyakorlat az interneten egy-egy szakma kapcsán elérhető publikus, céges, esetleg közérdekből nyilvános e-mailek összehalászása, majd ezekre reklámüzenetek küldése, azonban nem érhető el a NAIH honlapján olyan határozat, mely ezek jogszerűségével érdemben foglalkozna. Ha mások is küzdenek az olvasóink közül az aszfaltozási és betonozási ajánlatokkal, akkor üzenjük, hogy nincsenek egyedül.

Back To Top