skip to Main Content

A munkahelyi kamerás megfigyelés szabályai

A Lengyel Adatvédelmi Hatóság (UODO) augusztus 12-én ismét kiadott egy rövid tájékoztatót, melynek témája ezúttal a munkahelyi kamerás megfigyelés és ennek részletszabályai. A Hatóság már korábban is több munkahellyel kapcsolatos adatvédelmi kérdéssel foglalkozott, így például a személyes kontaktinformációk kezelésével, a munkáltatói értékelésekkel, illetve a biometrikus adatok használatával kapcsolatosan adott ki hasonló tájékoztatókat.

Lengyelországban a munkahelyen alkalmazott videórögzítés feltételeit a helyi munkajogi törvény szabályozza, de mivel a tevékenység során személyes adatok kezelésére is sor kerül, ezért a munkáltatónak figyelembe kell vennie a GDPR rendelkezéseit is. Ennek alapján egy hasonló rendszer kialakításakor a Hatóság szerint az adatkezelőnek pontosan és transzparensen meg kell határoznia a megfigyelés célját, mely lehet a dolgozók és berendezések biztonsága, a termelés irányítása, titkos információk védelme, vagy egy bizonyos terület biztonsági okokból történő megfigyelése.

Adatkezelőként a munkáltatónak a GDPR 13. cikkének megfelelően tájékoztatást kell nyújtania az érintetteknek (így elsősorban de nem kizárólag a munkavállalóknak) a megfigyelt területről, a megfigyelés okáról, illetve információt kell nyújtania az adatkezelés időtartamával kapcsolatban is. A munkajogi törvények értelmében a munkaadónak továbbá egyértelműen fel kell hívnia a figyelmet, hogy a területen videómegfigyelés folyik a megfelelő tájékoztatások elhelyezésével. Egyszerű piktogramok kihelyezése önmagában nem elégséges, a tájékoztatásnak tartalmaznia kell többek között azt is, hogy az érintettek kapcsolódó jogaikat hogyan tudják érvényesíteni.

A Hatóság kiemeli, hogy általánosságban a videórögzítés mellé nem tartozhat hangrögzítés is. Szintén külön szól az UODO a törvény által előírt speciális helyiségekről, ahol a munkáltató nem folytathat videórögzítést pl.: mellékhelyiségekben, öltözőkben és közösségi terekben. Kivételt képezhetnek olyan esetek, amikor az adatkezelőnek kifejezett érdeke ezekben a helyiségekben megfigyelést folytatnia, erre azonban minden esetben jogalapot kell találnia.

A kamerás megfigyelőrendszer kialakítását egy szükségességi-arányossági vizsgálatnak kell megelőznie, mely során az adatkezelőnek meg kell vizsgálnia, hogy az általa kitűzött cél nem valósítható-e meg más módszerrel, mely kevésbé sérti az érintettek jogait. Az egyéb célból készített felvétel továbbá nem használható a munkavállalók teljesítményének mérésére és értkelésére.

Back To Top