skip to Main Content

Az olasz hatóság is vizsgálja a TikTok adatkezelését

Az Olasz Adatvédelmi Hatóság (Garante) ügyei közül korábban leginkább a nagyobb bírságokról számoltunk be. A Hatóság a múltban jelentős összegű bírságot szabott ki két nagy telekommunikációs cégre, majd egy külön eljárásban a Vodafone-ra is. A Garante az év végére sem maradt tétlen, alább beszámolunk a legfrissebb ügyükről.

Eljárás a TikTok ellen

A Garante 2020. december 22-én jelentette be, hogy új eljárást indít a népszerű közösségi oldal, a TikTok ellen. Bár a TikTok az utóbbi időben egyébként is az európai hatóságok figyelmének központjában van, az olasz Hatóság úgy ítélte meg, hogy szükséges egy külön eljárás megindítása, melyben elsősorban a gyermekek védelmét vizsgálja. A gyanújuk szerint a Tiktok nem fordít kellő figyelmet a gyermekek védelmére, ellenőrzés nélkül engedi őket regisztrálni, átláthatatlan információkat szolgáltat számukra és alapértelmezésként nyilvánossá teszi profiljaikat.

A vizsgálatot számos bejelentés előzte meg, melyek azt nehezményezték, hogy a TikTok adatkezelése nem felel meg a hatályos adatvédelmi előírásoknak. Elsősorban a gyermekkorú felhasználók nem megfelelő védelmét emelik ki. A platformot elviekben 13 éven aluliak nem használhatják, ez azonban könnyen kijátszható hamis születési adatok megadásával, a szolgáltató pedig nem tesz semmit annak érdekében, hogy valóban betartassa a szabályokat. Olaszországban egyébként a 14. életév betöltéséig szülői beleegyezés kell online közösségi hálózatok használatához.

A helyzet a regisztráció után sem változik, ugyanis a felhasználóknak adott információk nem veszik figyelembe életkorukat, így a gyermekkorú felhasználók nem kapnak számukra könnyebben értelmezhető információkat a személyes adataik kezelésével kapcsolatban. A Garante álláspontja szerint szükség lenne a TikTok szervezetén belül egy új részleg létrehozására, melynek kifejezett feladata a gyermekek védelme és az őket érő kockázatok csökkentése lenne.

A Hatóság továbbá kifogásolta az adatok tárolási idejét, melyek nincsenek célonként meghatározva. A TikTok szerint anonimizálják ehhez az adatokat, azonban erről a módszerről sem érhető el részletesebb ismertetés. Szintén nincsenek egyértelműen meghatározva a cég általi harmadik országba történő adattovábbítás szabályai. Bár erről folyamatosan viták folynak az EU-ban, a TikTok nem határozza meg, mely országokba, milyen céllal továbbít adatokat, illetve, hogy ezen országok jogi rendszere biztosít-e európai szintű védelmet az adatok számára.

Utolsó kifogásként a Garante felhívta a figyelmet, hogy az újonnan létrehozott felhasználói fiókok alapértelmezett esetben „nyilvános” módra vannak állítva, ami azt jelenti, hogy szinte mindenki, korlátozás nélkül férhet hozzá a közzétett tartalmakhoz. A Hatóság figyelmeztet, hogy ez a gyakorlat is szembemegy az elvárásaival.

A Garante által indított eljárásban 30 napja van a TikToknak reagálnia a feljebb felhozott „vádakra”.

Back To Top