skip to Main Content

Uber: jogellenesen rúgtak ki munkavállalókat automatizált döntéshozatallal

Az Amsterdami Kerületi Bíróság 2021. április 14-én hozta nyilvánosságra egy már korábban meghozott döntését, melynek értelmében az Uber-nek vissza kell vennie öt korábbi munkavállalóját, akiket korábban egy algoritmus döntései (automatizált döntéshozatal) alapján bocsátottak el. Mind az öt sofőr tagja egy szakszervezetnek, amely futárokat és különböző appok sofőrjeit képviseli (ADCU).

A szakszervezet biztosította az érintetteknek a képviseletet is az eljárás során. A bíróságon azzal érveltek, hogy mind az öt személyt hamisan gyanúsították meg csalás elkövetésével, melynek alátámasztására semmilyen bizonyítékot nem tudtak szolgáltatni, illetve a sofőröknek sem volt lehetőségük “jogorvoslatot” igénybe venni. A bíróság azért döntött az érintettek javára, mert indoklása szerint a döntés kizárólag automatizáltan született, profilalkotást is felhasználva. A GDPR 22. cikke szerint az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az Uber képviselője egyébként nem jelent meg a tárgyaláson; a cég utólag arra hivatkozott, hogy nem volt tudomása a jogi eljárásról egészen annak lezárásáig. A bíróság döntése értelmében az Uber-nek napi 5.000 eurót (1,8M Ft) kell fizetnie, maximálisan 50.000 eurót, amíg a sofőröket vissza nem veszi. Ehhez érdemes hozzátenni, hogy a döntés még februárban született. Ezen kívül kötelezte a bíróság 100.474 euró (~36.2M Ft) kártérítés megfizetésére is a céget.

Az egyik érintett Londonban dolgozott a startupnak, már 2014 óta. Ez idő alatt több, mint 7.000 fuvart teljesített, mielőtt az Uber figyelmeztetés nélkül 2020 szeptemberében elbocsátotta. Állítása szerint csak egy üzenetet kapott a cégtől, hogy munkaviszonyát a „felhasználói fiók megosztásával kapcsolatos biztonsági aggályok” miatt megszüntetik, mely döntés felülvizsgálatára nincs lehetőség. Ez és hasonló gyakorlatok miatt kérték a sofőrök korábban, hogy jobban belelássanak adataik kezelésébe.

Egy másik sofőrt is hasonló indokkal bocsátottak el, miután az Uber azt tapasztalta, hogy felhasználói fiókjába egyszerre két, egymástól távolra levő helyről próbáltak bejelentkezni. Az elbocsátás következtében az érintett az engedélyét is elvesztette, mely arra jogosította fel, hogy magánsofőrként dolgozzon. Elmondása szerint az Uber nem egyeztetett vele a döntésről, egyszerűen megszüntették felhasználói fiókját, tehát ebben az esetben is automatizált döntéshozatal történt.

2021. április 12-én a londoni bíróság arra utasította az engedélyeket kezelő hatóságot (Transport for London; TfL), hogy haladéktalanul állítsa vissza a sofőrök működési engedélyét. Eközben az őket támogató szakszervezet azzal érvelt, hogy nem engedhető meg, hogy algoritmusok hasonló, az alkalmazottak életét nagymértékben érintő döntéseket hozhassanak automatikusan.

A TfL leszögezte, hogy elsősorban az utasok érdekeire figyel, ezért minden hasonló esetben azonnal reagálnak annak érdekében, hogy az utasok biztonsága ne sérülhessen. Ettől függetlenül megkövetelik a megfelelő bizonyítékokat és minden más vonatkozó információt, hogy az engedélyek bevonása jogszerűen történhessen. Szintén kiemelték, hogy mindenkinek lehetősége van az ezzel kapcsolatos döntéseket megfellebbezni.

Az Uber szóvivője szerint a cég megtámadja a döntést, mivel az ügyről nem volt tudomásuk, ami véleményük szerint nem felelt meg a vonatkozó jogszabályoknak. A döntés szerintük elfogult volt és nem adott lehetőséget a felek álláspontjainak részrehajlás nélküli meghallgatására és elbírálására.

Back To Top