skip to Main Content

Jogszerű az alkalmazottak GPS-es nyomkövetése

A Spanyol Legfelsőbb Bíróság 2020. szeptember 15-én meghozott ítéletében megállapította, hogy a munkavállalók munkahelyi járművei GPS adatainak kezelése követketében megvalósuló nyomkövetés jogszerű abban az esetben, ha az alkalmazott tud a berendezés működéséről, a jármű csak munkaidőben használható,  és a rendszer csak a jármű mozgását és helyzetét rögzíti. A munkavállalói adatok kezelése kapcsán korábban foglalkoztunk már olyan adatvédelmi kérdésekkel is, mint pl. a munkavállalók megfigyelése kamerával, a munkáltatói értékelések vagy az erkölcsi bizonyítvány kezelése.

A kérdés azután került a bíróság elé, hogy egy telekommunikációs cég elbocsátotta egy alkalmazottját a munkahelyi autó „túlzott körű használata” miatt. A részletekhez hozzátartozik, hogy az érintett alkalmazott az említett idősávban és az azt megelőző hétvégén betegszabadságon volt, tudatában volt, hogy a jármű GPS rendszerrel van ellátva, illetve azzal a céges szabályozással, hogy a cég járművei magáncélra nem használhatók.

Ezt emeli ki a Legfelsőbb Bíróság is: ebben az esetben a GPS adatok kezelése jogszerűnek tekinthető, mivel az adatkezelésről az érintett is tudott, mint ahogy arról is, hogy a céges jármű használata nem engedélyezett, ha az nem hozható kapcsolatba munkavégzésével. Az ítélet szerint a cég nem sértette meg az érintett információs önrendelkezési jogát, mivel az adatkezelés kizárólag a jármű mozgására irányult, és az érintett volt felelős azt a munkaszerződésének és a szabályzatokban írtaknak megfelelő módon használni.

A döntés indoklásában a Bíróság megállapította, hogy az adatkezelés nem kapcsolódott az érintett semmilyen személyes, magánéleti körülményeihez, az adatokból csak az kiolvasható, hogy a jármű használatban volt a kérdéses időpontokban. A Bíróság döntése felülírta az andalúziai alsőbb szintű bíróság korábbi ítéletét, mely szerint az adatkezelés jogszerűtlen volt, mivel az munkaidőn kívül történt.

Szintén említésre került egy korábbi, madridi eset, amikor egy Vöröskeresztnél dolgozó munkatárs került elbocsátásra. Neki az volt a feladata, hogy egy mobil egységgel látogassa Madridban TBC-vel és HIV-vel fertőzött betegeket, azonban a járműben elhelyezett GPS rendszer adatai szerint a munkavállaló a munkanapja során letartóztatásra került, magaviselete miatt pedig elbocsátották.

Back To Top