skip to Main Content

Németország: Alkotmányellenes a hatósági adatbányászás

A Német Szövetségi Alkotmánybíróság 2020. december 11-én tette közzé határozatát, melyben a terrorizmus elleni adatbázisról szóló törvény (ATDG) 6. cikk (2) bekezdését érvénytelennek minősítette, mivel az a megállapításuk szerint alkotmányellenes.

A törvény kifogásolt cikke lehetővé tenné a hatóságok számára a közös központi adatbázisban tárolt adatok kiterjesztett kezelését. A hatóságok eseti alapon eddig is hozzáférhettek az érdekelt személyek nevéhez, neméhez és születési idejéhez. Ebbe a hozzáférésbe azonban nem tartozott bele a érzékeny adtok köre, mint például banki adatok, etnikumra és családra vonatkozó adatok, kivéve olyan esetekben, amikor ezt az ügy természete indokolta, ám akkor is csak szigorú ellenőrzés mellett.

Az ADTG 6. cikke lehetővé tenné az adatok „kiterjesztett” felhasználását, melybe többek között beletartozik az úgynevezett „adatbányászat” is. Ennek során a hatóságok személyek, csoportok, intézmények és más elemek között keresnek összefüggéseket – a meglevő adatok alapján új, használható adatokat generálva.

Az Alkotmánybíróság indoklása szerint a terrorizmus elleni adatbázis kiterjesztett használata során is meg kell különböző elvárásoknak felelnie az adatkezelésnek, az emberi alapjogokra gyakorolt hatása miatt.

A határozatot a bejelentést követően az Adatvédelmi Szövetségi Biztos (BfDI) és a Türingiai Adatvédelmi Biztos (TLfDI) is üdvözölte azt. Németországban a szövetségi rendszer miatt több adatvédelmi hatóság is működik, ezek közül mi legtöbbet a baden-württembergivel foglalkoztunk.

A BfDI véleménye szerint a döntés jót tesz az adatvédelemnek, mivel ez volt az Alkotmánybíróság első határozata a hatóságok adatbányászatával kapcsolatban. Véleménye szerint világos határok meghúzása nélkül elképzelhetetlen egy ilyen rendszer használata, másrészről pedig az egész adatbázist szükségtelennek találja, mivel a hatóságok együttműködésére léteztek eddig is hatásosabb mechanizmusok.

Hangsúlyozta, hogy a rendvédelmi szervek és a titkosszolgálatok kiterjesztett adatkezelése kellően világos, jogszerű és arányos kell, hogy legyen. Ennek hiányában kiterjesztett adatkezelés és adatbányászat nem történhet.

A TLfDI nyilatkozatában egyetért a kiterjesztett adatok felhasználásának korlátozásával, mivel az a személyiségi jogokat sértheti. Reményei szerint az Alkotmánybíróság a jövőben is folytatja a bűnözés elleni küzdelem adatvédelmi kérdéseinek tisztázását, hogy az összhangban lehessen az alkotmányban lefektetett alapvető értékekkel.

Back To Top