skip to Main Content

Újabb adatkezelési problémák a Jehova Tanúinál

A Norvég Adatvédelmi Hatóság (Datatilsynet) 2021. február 17-én jelentette be, hogy magyarázatot vár a Jehova Tanúinak Enebakkban található központjától az egyház adatvédelmi tevékenységeire vonatkozóan.

Előzmények

Az ügy egészen 2013-ig nyúlik vissza, amikor a finn adatvédelmi biztos megtiltotta az egyház házaló prédikátorainak, hogy hittérítő tevékenységük során személyes adatokat gyűjtsenek. Az akkori állásfoglalás szerint ez csak akkor lett volna lehetséges, ha az egyház prédikátorai betartják az adatkezelésre vonatkozó hatályos jogszabályokat.

Az egyház ajtóról ajtóra járó tagjai minden olyan meglátogatott személyről jegyzeteket készítettek, akik ismeretlenek számukra vagy egyházuk számára. Ezen jegyzetek között szinte minden esetben megtalálható volt az érintettek neve, lakcíme, vallási hovatartozása és családi körülményei. Az így szerzett adatokat az egyház később a további megkeresések alapjául használta fel, mindezt az érintettek tudomása nélkül.

A térítők a saját „körzetükről” térképpel is rendelkeztek, melyen fel voltak tűntetve az érdekelt személyek. Ugyanezen a térképen megtalálhatóak voltak azon háztartások is, amelyek azt kérték, hogy a térítők ne látogassák őket. Akkor gyakorlatilag arról kellett döntést hozni, hogy a Jehova Tanúi Egyházának szükséges-e az európai adatvédelmi szabályok betartása.

Döntésében a Bíróság elsősorban azt állapította meg, hogy az ajtóról ajtóra járó hittérítők tevékenysége nem tartozik azon tevékenységek közé, melyek a személyes adatok kezelésével kapcsolatos szabályok (Adatvédelmi irányelv) kivételei alá esnének. Megállapította továbbá, hogy az egyház által gyűjtött adatok strukturáltan tartalmazták az érintettek személyes adatait, ezek az adatok egyszerűen visszakereshetők voltak, ezért az adatkezelés a 95/46-es Adatvédelmi irányelv hatálya alá tartozik.

A Bíróság döntése szerint „egy vallási közösség, hitszónok tagjaival együtt, az e közösség által szervezett, összehangolt és ösztönzött házról házra járva végzett hitszónoki tevékenység keretében a hitszónok tagok által végzett személyesadat‑kezelés tekintetében személyesadat‑kezelőnek minősül, ehhez pedig nem szükséges, hogy az említett közösség hozzáférjen az adatokhoz, illetve hogy megállapítást nyerjen, hogy ez a közösség a tagjai számára ezen adatkezeléssel kapcsolatban írásbeli iránymutatásokat vagy megbízásokat adott.”

Az új fejlemények

Úgy tűnik, a korábbi ügy nem volt elég, és újra próbálkoznak a hittérítők.

A norvég hatóságnál felmerült panaszok alapján felmerül annak a lehetősége, hogy az egyház jogalap nélkül kezel személyes adatokat és azokra vonatkozóan nem teljesíti maradéktalanul jogszabályi kötelezettségeit, különösen amikor az érintettek a betekintési vagy törlési jogaikat próbálják érvényesíteni. Felmerültek olyan vádak is, hogy a Jehova Tanúinak Egyháza az érintettekről szexuális kapcsolataikhoz köthető adatokat tárolnak, melyeket később egyházi kereteken belül felhasználnak.

Ezekkel a vádakra vár magyarázatot a Hatóság az egyháztól, megjegyezve, hogy minden adatkezelésnek megfelelő jogalapra kell hivatkoznia. Szintén figyelmeztet, hogy a szexuális irányultságra vonatkozó adatok különleges adatnak minősülnek.

Adatkezelési szempontból az egyik legfontosabb, hogy az érintetteknek mindig legyen ráhatása a rájuk vonatkozó adatok kezelésére; legyen tudomása az adatkezelés jellemzőiről, azok felhasználási céljairól, illetve gyakorolhassa ezzel kapcsolatos jogait. A személyes adataival való rendelkezés joga minden európai érintettet megillet vallási hovatartozástól függetlenül.

A Datatilsynet most elsősorban arra vár magyarázatot az egyháztól, hogy az egyes kongregációk vagy az egyház központi vezetés felel az adatkezelési gyakorlatért. A válaszra 2021. március 4-ig kapott lehetőséget Jehova Tanúi Enebakki Gyülekezete, arról azonban még nincs információ, hogy ez megtörtént-e, illetve pontosan mit tartalmazott.

Back To Top